Toimitus


Teija Tiilikainen
Vastaava päätoimittaja
teija.tiilikainen@ulkopolitiikka.fi
09 432 7701


Toimituspäällikkö
joonas.porsti@ulkopolitiikka.fi
09 432 7715


Toimitussihteeri
Juha Mäkinen
juha.makinen@ulkopolitiikka.fi
09 432 7711


Julkaisutoimittaja
Anna-Kaisa Hiltunen
anna-kaisa.hiltunen@ulkopolitiikka.fi
09 432 7714


Toimitussihteeri
Laura Myllymäki
(virkavapaalla)


Julkaisutoimittaja
Kaarina Vainio
(virkavapaalla)


Tilaukset ja osoitteenmuutokset
Erja Kangas
asiakaspalvelu@ulkopolitiikka.fi
09 432 7707

Toimitusneuvosto
Juhana Aunesluoma, Yrsa Grüne, Ilkka Haavisto, Ilkka Lakaniemi, Marko Lehti, Juha Leppänen, Jarno Limnéll, Hanna Ojanen, Simon-Erik Ollus, Marko Ruonala, Raine Tiessalo, Sonja Vartiala, Jarkko Vesikansa