Aikakauslehti politiikasta, taloudesta ja kansainvšlisistš ilmiŲistš
 

Konsensus heikkenee Pohjoismaissa

Mattias Lehtinen
Fredrik Persson/EPA/All Over Press

Uudet puolueet raivaavat vastakkainasettelulla tilaa konfliktihakuisemmalle politiikalle.

Konsensus heikkenee Pohjoismaissa
Ruotsidemokraattien johtaja Jimmie Åkesson osallistui puolisonsa Louise Erixonin kanssa valtiopäivien avajaisiin 2010.
Kansan ja kansanvallan k√§sitteet kuuluvat olennaisesti pohjoismaisten populististen liikkeiden retoriikkaan. Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini on blogissaan m√§√§ritellyt kansan ¬Ľihmisyksil√∂iden muodostamaksi kokonaisuudeksi, jota sitovat yhteen yhteiset arvot, normit, kieli, kokemukset ja yhteenkuu-
luvaisuuden tunne¬Ľ.

Populistipuolueet Tanskassa ja Ruotsissamäärittelevät kansan samaan tapaan. Kansa mielletään perimmäiseksi yhteisöksi, jonka äänen populistiset puolueet nostavat päätöksentekoon.

Poliittinen filosofi Ernesto Laclau katsoo tämän johtuvan populistipuolueiden tarpeesta pystyttää jakolinja. Kansa poliittisena luokkana
on pienin yhteinen nimitt√§j√§, jonka varaan poliittinen yhteis√∂ voidaan rakentaa. 

Kun kansa määritetään vastakkaiseksi muille ryhmille, puolueet voivat luoda yhteen kuuluvuutta uhkakuvien ja syntipukkien avulla. Pohjoismaisten populististen puolueiden retoriikassa kansaa uhkaavat yleensä ulkoiset seikat.
 
Ruotsissa ja Tanskassa uhkiksi on esitetty maahanmuuttajat ja heidän aiheuttamansa taloudelliset rasitteet sekä kulttuuriset erot. Suomessa uhkaavana pidetään erityisesti EU:n epädemokraattista päätöksentekoa, joka ohjaa valtaa pois kansalta.

Pohjoismaiset populistit yrittävät tavoittaa sellaisia äänestäjiä, jotka eivät ennestään ole hankkiutuneet vaaliuurnille. Näin perussuomalaiset ja muut populistipuolueet politisoivat kysymyksiä, joita niin sanotut nukkuvat äänestäjät pitävät tärkeinä.

Ruotsidemokraatit kokee tuovansa politiikkaan maaseudulla asuvien, ty√∂v√§enluokkaisten ja usein v√§h√§osaisten ihmisten n√§k√∂kulman. Puolueen retoriikassa valtavirtapolitiikka on unohtanut n√§m√§ √§√§nest√§j√§t. Perinteisten puolueiden lis√§ksi my√∂s urbaanit, progressiiviset puolueet, kuten Feministinen aloite ja Ymp√§rist√∂puolue, edustavat t√§ss√§ retoriikassa valtavirtapolitiikkaa ‚Äď eiv√§t niink√§√§n vaalitulosten vaan edustamiensa aatteiden ja ihmisten, kuten monikulttuurisuuden, kaupunkien kehitt√§misen ja nuoren koulutetun yhteiskuntaluokan vuoksi.

My√∂s perussuomalaiset on profiloitunut ty√∂v√§enluokan puolueeksi, joka uskaltaa nostaa keskusteluun ¬Ľurbaanin vihervasemmiston¬Ľ ja ¬Ľsuvaitsevaiston¬Ľ oletettuja totuuksia. Puolue n√§kee rikkovansa ¬Ľtotuuksia¬Ľ esimerkiksi maahanmuutosta.

Tanskassa kansanpuolue, joka on samalla tavalla edustanut vaikutusvallan marginaaleissa elävää, vähän koulutettua ja iäkästä väestöä, on hiljattain alkanut vedota menestyksekkäästi nuorempiin, varakkaisiin ja korkeakoulutettuihin äänestäjiin. Yksi syy tähän lienee se, että poliittinen keskusta on liikkunut kansanpuolueen kantojen suuntaan.

Mutta vaikka populistiset puolueet profiloivat itsensä uudenlaisena poliittisena vaihtoehtona, ne ovat Pohjoismaissa käytännössä myötäilleet valtavirtapuolueiden linjoja.

Perussuomalaiset on joutunut taipumaan hallituskumppaneidensa oikeistolaiseen politiikkaan. Ruotsidemokraatit on tukenut oikeistopuolueiden koalition Alliansenin näkemyksiä.

Demokraattisen järjestelmän sisällä toimiminen voidaan jakaa joko keskustelun ja konsensuksen tai taistelun ja vastakkainasetteluiden kautta eteneväksi prosessiksi.

Valtiotieteilijä Arend Lijphart määrittelee konsensusdemokratian järjestelmäksi, jonka päätöksenteossa pyritään ottamaan kaikki yhteiskunnalliset ryhmät huomioon ketään syrjimättä. Tämä tehdään jakamalla valtaa mahdollisimman monelle tasolle. Eri näkökulmat halutaan ottaa huomioon silläkin uhalla, että päätöksentekoprosessin lopputulos ei enää vastaisi yhdenkään ryhmän alkuperäisiä toiveita.

Pohjoismaita voidaan historiallisesti pitää konsensusdemokratioina. Populististen puolueiden vastakkainasetteluja rakentava poliittinen tyyli sopii huonosti tällaiseen demokratia-käsitykseen ja heikentää konsensusdemokratian perinnettä. Tällaisen konsensusjärjestelmän de facto demokraattisuus voidaan kuitenkin kyseenalaistaa.

Esimerkiksi poliittisen filosofin Chantal Mouffen edustaman kriittisen näkemyksen mukaan vastakkainasettelut ja konfliktihakuisuus kuuluvat keskeisesti demokratiaan, koska niiden avulla voidaan kyseenalaistaa yhteiskunnallisia olosuhteita ja murtaa vallitsevia valta-asetelmia.

Jos demokraattisena pidetään sellaista yhteiskuntajärjestelmää, joka pohjautuu eri näkökulmien taisteluun yhteiskunnallisesta valta-asemasta, pohjoismaisille populisteille ominainen poliittinen tyyli sopii demokratiaan hyvin.

Vaarana kuitenkin on, ett√§ populistiset puolueet vain korvaavat yhden poliittisen ehdottomuuden toisella viitatessaan yhten√§iseen ¬Ľkansan tahtoon¬Ľ.

Kirjoittaja on käytännöllisen filosofian tohtoriopiskelija, joka tutkii demokratiakysymyksiä Helsingin yliopistossa.
 
Kommentoi artikkelia
 
Ulkopolitiikka 3/2016

Uudet kuninkaat

Giorgos Katsambekis

Valta ja vastuu

Teija Tiilikainen/UP

Valtapuolueen omat vaalit

Veera Laine

Baltia torjuu pakolaisia

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Yhä harvempi pakolainen palaa kotimaahan

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Seuraavaksi nexit tai öxit?

Joonas Pörsti/UP

Eurooppa hakee uskottavuutta

Kaarina Vainio/UP

√Ą√§ni historian unohtamille

Kaarina Vainio/UP

Edustuksen illuusio

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

Populismin luvattu maa

Marco Siddi

Konsensus heikkenee Pohjoismaissa

Mattias Lehtinen

Kokaiinin l√§pikulkumaa Venezuela ajautui umpikujaan ‚Äď romahdus murtaa antiamerikkalaista rintamaa

Teksti: Mikko Pyhälä

Brasilia poistui näyttämöltä

Hanna Koivisto

Kansanvaltaa kiinalaisittain

Elina Sinkkonen

Arvokonservatiivien voimannäyttö

Heta Muurinen

Kadotettu kultakausi

Tuomas Koukkunen

Kyberhyökkääjä käyttää satelliitteja

Erik Nyström

Turvaa pörssiyhtiöstä

Kaarina Vainio/UP

Lisää sijoituksia veroalella

Anna-Kaisa Hiltunen/UP

EU:n viimeinen ydinasemahti

François Heisbourg

Maailma kärsii moraalispoliittisesta kriisistä

Frank Johansson

Paluu plussan puolelle

Anne Ignatius

Muukalaisia ja baltteja

Kristi Raik

Lähi-idän kaaos vasta alussa

Yrjö Lautela

Kohti ammattinimikkeiden sukupuuttoa

Pasi Nokelainen

Vanhat sotaratsut

Pekka Vahvanen

Eriarvoisuuden pieni ensyklopedia

Matti Ylönen

Traumapolitiikkaa Yhdysvalloissa

Jenni Heikka

Washington hurmaa historialla

Maria Annala

Populismi on välttämätöntä

Emilia Palonen

Sumu leviää Venäjältä

Joonas Pörsti

Mistä lisää resilienssiä?

Anna-Kaisa Hiltunen

 

Geologia hämmentää politiikan tutkimusta

Kaarina Vainio/UP

 
 
 
Saako viagraa ilman reseptiä Cialis 5mg hinta